הודעה לבוחר# 2- טפסים הנוגעים לבחירות

 טפסים לבחירות לאגודת הסטודנטים

סטודנטים יקרים,

לטובת הורדת הטפסים הנוגעים לבחירות, יש להוריד את הקובץ: טפסים בחירות אריאל 2017.

יש לציין כי הקובץ מכיל את הטפסים הבאים כדלהלן:

  1. טופס ערעור על אי הופעה בספר הבוחרים
  2. טופס הגשת מועמדות לתפקיד חבר/ת מועצת אגודת הסטודנטים
  3. טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים
  4. רשימת תומכים במועמדות לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים
  5. טופס ערעור על רשימת המועמדים
  6. טופס הגשת תלונה בגין הפרת תעמולת הבחירות
  7. טופס ספירת מעטפות ומצביעים ליום הבחירות

ועדת הבחירות 2017-אגודת הסטודנטים אריאל