הודעה לבוחר# 3- הצגת המועמדים שאושרו ע"י ועדת הבחירות

הודעה לבוחר# 3-
הצגת המועמדים שאושרו ע"י ועדת הבחירות

 

סטודנטים יקרים שלום

ביום א', 14.05.2017, תם המועד להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר האגודה וחברי מועצה.

לאחר עיון ובדיקת כלל הטפסים החליטה ועדת הבחירות על אישור המועמדים ליו"ר אגודת הסטודנטים וחברי מועצת האגודה. מצ"ב קובץ אקסל עם שמות המועמדים ליו"ר אגודת הסטודנטים ולחברי מועצה, מחולקים לפי אזורי הבחירה (הפקולטות).

ערעורים על רשימת המועמדים ליו"ר ולחברי מועצה ניתן להגיש בהתאם לאמור בתקנון האגודה ובהודעה על הבחירות שפורסמה לכלל הסטודנטים, עד ליום א' הקרוב, 21.05.2017, עד השעה 12:00 בצהריים, זאת באמצעות מזכירות האגודה.

יובהר כי ככל ותאושר רשימת המועמדים כמפורט לעיל, יוכרזו המועמדים לחברי מועצה בכלל הפקולטות, למעט הפקולטה להנדסה כחברי מועצת האגודה הנבחרים, זאת בהתאם לסעיפים 14.9 ו-14.10 לפרק השלישי לתקנון האגודה.

לידיעת המועמדים והסטודנטים, תעמולת הבחירות תחל רק ביום א', 21.05.2017, החל מהשעה 19:00 בערב.

ועדת הבחירות מאחלת לכל המתמודדים בהצלחה.

בכבוד רב,

עדי סדינסקי לוי, עו"ד

יו"ר   ועדת   הבחירות

ועדת הבחירות-אגודת הסטודנטים אריאל