הודעה לבוחר # 4- הודעה על תוצאות הבחירות

26.05.2017

הודעה על תוצאות הבחירות

 

אמש, יום חמישי, 25.05.2017, הודיעו המועמדות ליו"ר האגודה, הדר אודליה צנעני ואירנה קזימוב, וכן המועמד בפקולטה להנדסה, אלעד דמסקי, על הסרת מועמדותם בבחירות.

לפיכך, בהתאם לסעיף 14.9 ו-14.10 לפרק השלישי של תקנון האגודה, ולאור העובדה כי לא הוגשו מספר מועמדויות גדול יותר ממספר המקומות לבחירה בפקולטות השונות וליו"ר האגודה, מתכבדת ועדת הבחירות להכריז על התייתרות עריכת הבחירות, ובהתאם לכך על תוצאות הבחירות.

להלן יפורטו הנבחרים לתפקיד יו"ר האגודה ולתפקיד חברי מועצה:

יושב ראש האגודה:

אביחי שאשא נבחר לתפקיד יושב ראש אגודת הסטודנטים.

 

חברי מועצת האגודה:

הפקולטה למדעי החברה:

 1. אלמוג טסלר
 2. מיכאל ויליאם פולבוי
 3. מיכל רוטנברג
 4. עידן אלכס רינגל
 5. קורל מסטר
 6. הדר אודליה צנעני
הפקולטה להנדסה:

 1. אביה שלום
 2. אביעד ניסים
 3. אהוד אסגלי
 4. ארז דואני
 5. ליטל אואקי
 6. תום נתן לוי
הנדסאים:

 1. לידור איפרגן
 2. יצחק שפיאזדה
הפקולטה למדעי הבריאות:

 1. אלון קנד
 2. רותם שמילה
המכינה:

 1. יוחאי מנחם כהן
 2. דוד גוזלן
הפקולטה למדעי הטבע:

 1. אור אזולאי

 

הפקולטה לאדריכלות:

 1. אייל אלמסי
תואר שני ושלישי

 1. אירנה קזימוב

ועדת הבחירות מאחלת בהצלחה ליושב ראש אגודת הסטודנטים ולמועצת האגודה הנבחרים.

עדי סדינסקי לוי, עו"ד

יו"ר ועדת הבחירות

נספחים:

להורדת הקובץ ב-PDF, נא ללחוץ על הקובץ הנ"ל: הודעה על תוצאות הבחירות אריאל 2017