הודעה על רשימת מועמדים ראשונית לבחירות לאגודה

הודעה על רשימת מועמדים ראשונית לבחירות לאגודת הסטודנטים אריאל 2016

04.05.2016

 

סטודנטים יקרים שלום רב,

שלשום, יום ב', 02.05.2016, תם המועד להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר האגודה וחברי מועצה.

לאחר עיון ובדיקת כלל הטפסים החליטה ועדת הבחירות על אישור המועמדים ליו"ר אגודת הסטודנטים וחברי מועצת האגודה. מצ"ב קובץ אקסל עם שמות המועמדים ליו"ר אגודת הסטודנטים ולחברי מועצה, מחולקים לפי אזורי הבחירה (הפקולטות).

ערעורים על רשימת המועמדים ליו"ר ולחברי מועצה ניתן להגיש בהתאם לאמור בתקנון האגודה ובהודעה על הבחירות שפורסמה לכלל הסטודנטים, עד ליום א' הקרוב, 08.05.2016, עד השעה 12:00 בצהריים.

יובהר כי ככל ותאושר רשימת המועמדים כמפורט לעיל, יוכרזו המועמדים לחברי מועצה בפקולטות ארכיטקטורה, הנדסאים ומכינה כחברי מועצת האגודה הנבחרים, זאת בהתאם לסעיפים 14.9 ו-14.10 לפרק השלישי לתקנון האגודה.

לידיעת המועמדים והסטודנטים, תעמולת הבחירות תחל רק ביום א', 08.05.2016, החל מהשעה 19:00 בערב.

ועדת הבחירות מאחלת לכל המתמודדים בהצלחה.

מצ"ב הקובץ לרשימת המועמדים להורדה: G113390-V001 רשימת מועמדים לפרסום