כי באנו לעשות שמח

כי באנו לעשות שמח

Taglit_Birthright_Israelסטודנטים יקרים אתם מוזמנים לקחת חלק בפרויקט תגלית!!
סטודנטים אשר מעוניינים לצאת למשלחת בין תאריכים 20.1-30.3 מתבקשים לשלוח מייל בצירוף קורות חיים ל- taglit.nuis@gmail.com
ותגידו שאנחנו שלחנו אותכם
סטודנטים אשר מעוניינים לצאת בכל תקופה שלא בין התאריכים הללו מתבקשי לשלוח מייל בצירוף קורות חיים ל- taglit.ariel@gmail.com
מדור קשרי חוץ – בשבילכם ולמענכם