פרוטוקולים

protokolim

פרוטוקולים 2017:

ישיבת מועצה -15.03.17

ישיבת מועצה 15.04.17

ישיבת מועצה- 15.05.17

ישיבת מועצה -23.08.17

פרוטוקולים 2016: 

דוח ועדת ביקורת אגודה-חצי שנתי 2016

ישיבת מועצה – 03.01.16

ישיבת מועצה – 07.02.16

ישיבת מועצה – 28.02.16

ישיבת מועצה – 20.03.16

ישיבת מועצה – 10.04.16

ישיבת מועצה- 22.05.16

ישיבת מועצה – 06.06.16

ישיבת מועצה-29.08.16

ישיבת מועצה-30.10.16

ישיבת מועצה-05.12.16

פרוטוקולים 2015: 

 ישיבת מועצה – 2.6.15

 ישיבת מועצה -21.7.15

 ישיבת מועצה -18.10.15

ישיבת מועצה – 11.11.15

ישיבת מועצה – 23.11.15

ישיבת מועצה – 15.12.15

דוח ניהול תקין -2014 >>>

פרוטוקולים  2014 :

ישיבה מספר 1

ישיבה מספר 2

ישיבה מספר 3

ישיבה מספר 4

ישיבה מספר 5 

ישיבה מספר 6

ישיבה מספר 7

ישיבה מספר 8

ישיבה מספר 9

ישיבה מספר 10

ישיבה מספר 11

ישיבה מספר 12

ישיבת מועצה 13

ישיבה מספר 14

 

פרוטוקולים 2013

פרוטוקול 18:

1  2  3  4  5

נספח 1     נספח 2

פרוטוקול 17:

1  2  3  4

פרוטוקול 16:

1  2  3  4

פרוטוקולים 2012

 

ישיבה 1 פרוטוקול 5:

1  2  3  4  5  6

 

ישיבה 2 פרוטוקול 6:

1   2   3   4   5

 

ישיבה 3 פרוטוקול 7 :

1   2   3   4

 

ישיבה 4 פרוטוקול 8: 

1   2

 

ישיבה 5 פרוטוקול 9:

1

ישיבה 6 פורוטוקול 10 :

1   2   3

 

ישיבה 7 פרוטוקול 11 :

1   2   3

 

ישיבה 8 פרוטוקול 12:

1   2   3   4   5   6

 

ישיבה 9 פרוטוקול 13 :

1   2   3